FFVs Kamratförening  - FFVK -

Kungliga Flygförvaltningens Verkstadsskola (FFV)
startade 1942 i Västerås. Utbildningen bedrevs mellan åren 1942 till 1968. Totalt har 807 elever utexaminerats.
Skolan började i en sjöhangar på öster i Västerås. Efter en brand 1949, som totalförstörde skolan, flyttades undervisningen till en beredskapshangar på västra sidan av Mälaren. I denna hangar på Johannisberg bedrevs undervisningen ända fram till nedläggningen 1968.
Redan 1945 bildade eleverna en kamratförening, som fortfarande är mycket aktiv.
Kamratträff med årsmöte arrangeras jämna år.

En skola för livet.........
Skolan rekryterade elever från hela landet. Under de två första skolåren var samtliga elever internatförlagda till elevhem på Johannisberg och Lövudden vilka drevs i KFUMs regi. Stränga ordningsregler var utfärdade både för skolundervisningen och livet på elevhemmen. Denna stränga fostran skapade starka band mellan eleverna som ännu idag bidrar till kamratföreningens stora sammanhållning.

Johannisbergs Herrgård

Lövudden

Propellerbladet
Föreningen ger varje år i december månad ut en medlemstidning, som sänds ut till samtliga medlemmar och fd personal på skolan och elevhemmen. Vartannat år medsänds en uppdaterad namnförteckning.
2013 gick tidningen ut till 712 adressater.

Styrelsen
Ordföranden:   6336 Leif T Larsson, Stockholm
Vice ordf:
        6060 Bengt Svensson, Arboga
Kassör:            5746 Rolf Olsson, Arboga
Sekreterare:     5858 Åke Tedesjö, Västerås
Ledamöter:      6441 Carl-Gustav Carlsson Västerås
                       
Larsowe Roman, Västerås (KFUM)
Suppleanter:    5325 Jan Welin, Arboga
                        5716
Per Åke Angelöv, Linköping

Johannisbergsskolan

------ Nu finns vi på Facebook klicka in dig på symbolen nedan eller gå till "Från styrelsen" för mer info --------- Skicka in ditt bidrag till årets Propellerblad före den 31 okt ----------

Innehåll   (uppdaterat 2014-09-25)

Arkiv Propellerbladet

Här kan du söka på vår hemsidas innehåll:

Denna sida
Historia och Verksamhet

Föreningen

Kamratträffen 2014

Minnesmärket

Vår monter
på flygmuseet

Propellerbladet 2013

Protokoll
årsmötet 2014

Från styrelsen

 

 

Pb 2002

Pb 2003

Pb 2004

Pb 2005

Pb 2006

Pb 2007

Pb 2008

Pb 2009

Pb 2010

Pb 2011

Pb 2012

Pb2013